Eva Rosa Hollup

eva.rosa.hollup@gmail.com
+47 93092953

Bor og arbeider i Oslo
Lives and works in Oslo

Kontakt meg for videodokumentasjon/hele fotoserier, CV,  eller ytterligere dokumentasjon av arbeider/utsillinger.
Let me know if you want video documentation/full overview of my photo series, CV, or more exhibition documentation.

Tar tidvis oppdrag innen dokumentasjon av utstillinger/arkitektur, kontakt meg om eventuelle oppdrag både innen fotografi og video. 
I do some exhibition documentation/architectural photo, please contact me for assignments both within photography and video. 

Twitter Flickr Instagram LinkedIn